free responsive web site creator

"Свако време остаје у сећању вршњака својих као време лудости страхова ил’ , ал’ оно што му даје сјај то је неко друго време. Непроходним стазама ишло се у ново сутра, у оно магично што никад није коначно, у нама тиња исти жар и иста песма је у нама

Реф. Мој свет, чаробан и леп сигурност ми даје, ка новом ме води мој свет, чаробан и леп сигурност ми даје ја верујем у то"

С времена на време

МОЈ СВЕТ ЧАРОБАН И ЛЕП

Јелена Младеновић - школски психолог

Правно - пословна школа Ниш

Трг краља Милана 8 Ниш

jejaabs@gmail.com

JelenaMladenović jejaabs@gmail.com Pravno-poslovna škola Niš Trg kralja Milana 8 Niš #theta360 - Spherical Image - RICOH THETA